GASTROLAB - Länder och Folk

Gastrolab Webcam Medical JournalsGastrointestinal EncyclopediaEndoscopic Image Library Endoscopy Pictures ArchivesGastroenterologic CalendarEndoscopy Videoclips

Ylistaro kyrka

Ylistaro är en typisk landsbygdkommun belägen i Syd-Österbotten. Från Vasa är det omkring 70 km och från Seinäjoki omkring 20 km till Ylistaro. Naturen utgörs av ett typiskt österbottniskt slättland och Kyro älv strömmar genom kommunen.

Trots att Ylistaro är en kommun där man typiskt levt på jord- och skogsbruk utgör detta numera endast 18 % av näringslivets omsättning. Industrin svarar för 28 % och servicenäringar för omkring 50%. Kommunen har 5600 innevånare.

Ylistaro kyrka har planerats av E. Lohrman och byggdes av Jaakko Kuorikoski. Kyrkan blev invigd år 1852 och rymmer 2500 personer - dvs ungefär hälften av befolkningen i Ylistaro.

Ylistaro kyrka ligger intill Kyrö älv. Mellan älven och kyrkan finns landsvägen mellan Vasa och Jyväskylä (på den här bilden syns endast cykelvägen).

Församlingens ämbetshus

En bild av kyrkan tagen någon gång på 60-talet

Och så här såg kyrkan ut från andra stranden.

Kyrkor i Finland

ISP Providers