GASTROLAB - Länder och Folk

Gastrolab Webcam Medical JournalsGastrointestinal EncyclopediaEndoscopic Image Library Endoscopy Pictures ArchivesGastroenterologic CalendarEndoscopy Videoclips

Vörå kyrka

Vörå kyrka

Vörå kyrka ligger ett par km norr om Vörå centrum

Vörå kyrka är Finlands äldsta i bruk varande träkyrka. Den byggdes under åren 1626 - 27 på en plats där tidigare fanns en stensakristia som byddts år 1519.

Den som förbarmar sig öwer den fattige, han lånar herranom och han skall wedergälla honom godt igen.

Orgeln har tillverkats av Grönlunds orgelfabrik i Sverige år 1966.

Altarskåpet har tillverkats i Lübeck under slutet av 1400-talet och har sammolikt förts till Finland som krigsbyte under 1700-talet.

Glasmålningen i korfönstredt har gjorts av G. Forsström år 1926 till kyrkans 300-årsjubileum.

Triumfkrucifixet är kyrkans mest kända konstverk. Krucifixet har snidats i Lübeck under slutet av 1300-talet, av en konstnär som inte är känd av eftervärlden.

Predikstolen har gjorts av Jakob Rijf i Nykarleby år 1794.

Kyrktornet är omkring 42 meter högt.

"Stöter i basun på Sion och blåser larm på min helgedoms berg! Bäfver alla landets inbyggare, ty Herrans dag kommer, ja, han är nära."

Hjältegravar

1918
Aldrig glömskans skugga kall
skymmer stolta bragders ära.
Genom sekler minnet skall
ädla hjältenamnen bära.

Den gamla prästgården, som nu används som pastorskansli.

Rökiö skola ligger på andra sidan vägen

Vörå kyrka


Vörå

Vörå ligger omkring 35 km från Vasa, och har 3800 innevånare, varar 15% finskspråkiga. Vörå centrum har förutom all annan service en av kust-Österbottens bästa slalombackar. Nästan alla av nejdens krigsveteraner har blivit rehabiliterade på Norrvalla Rehab Center i Vörå.

Helsingfors, Nordens vita stad

Kyrkor i Finland

ISP Providers