GASTROLAB - Länder och Folk

Gastrolab Webcam Medical JournalsGastrointestinal EncyclopediaEndoscopic Image Library Endoscopy Pictures ArchivesGastroenterologic CalendarEndoscopy Videoclips

Gamla kyrkan i Helsingfors

Gamla kyrkan i Helsingfors är stadens äldsta i bruk varande kyrka. Kyrkan planerades av den tyskfödde arkitekten Carl Ludvig Engel (1778 - 1840) och invigdes år 1826.

Kyrkan var ursprungligen avsedd att vara en tillfällig lösning. Ulrika Eleonora-kyrkan måste rivas eftersom Helsingfors nya administrativa centrum kring Senatstorget behövde plats. Storkyrkans byggnad drog ut på tiden.

Då Storkyrkan (tidigare Nikolai-kyrkan, nuvarande Domkyrkan) sedan invigdes år 1852 var Helsingfors redan så stort att staden behövde två kyrkor. Gamla kyrkan fick därmed stå kvar.

Gamla kyrkan omges av en begravningsplan. Här har bl.a. offren för pestepidemin år 1710 begravts.

"Här låg den begravningsplats där år 1710 under loppet av fyra månader 1185 innevånare i Helsingfors blevo jordade av en utifrån kommande hemsk pest Bortrycktes då två tredjedelar av Helsingfors befolkning."

Helsingfors, Nordens vita stad

Kyrkor i Finland

ISP Providers