GASTROLAB: Kysymyksiä ja Vastauksia

GASTROLAB: Kysymyksiä ja Vastauksia

Vaasan vesitorni juuri nyt
Takaisin pääsivulle

Kysymyksiä ja vastauksia:
Krooniset tulehdukselliset suolistosairaudet

Kun ihminen itse tai läheinen omainen sairastuu krooniseen tulehdukselliseen suolistosairauteen herää monta kysymystä. Lyhyen lääkärissäkäynnin yhteydessä ei kaikkea ehdi kysyä ja monasti vasta kotona keksii minkänlaisia kysymyksiä olisi pitänyt esittää. Mitä krooninen tulehduksellinen suolistosairaus oikeastaan on? Mistä se johtuu? Kuinka sitä hoidetaan? Mitä itse voi tehdä, jotta oireet rauhoittuisivat?

Tähän esitteeseen on kerätty tavallisimmat kysymykset ja niiden vastaukset. Esitteen tarkoituksena ei ole korvata lääkärissäkäyntiä, mutta toivomme, että näistä vastauksista on hiukan apua niille, jotka haluavat tietää enemmän näistä sairauksista.


Vatsaontelon sisäelimet: maksa (liver), mahalaukku (stomach), umpisuolen lisäke (appendix), paksusuoli (colon) ja peräsuoli (rectum).

Yleistä

Mitä krooninen tulehduksellinen suolistosairaus on?

Akuutit suolistotulehdukset ovat tavallisia ja useimmiten viruksen tai bakteerin aiheuttamia. Oireet lievittyvät jo muutaman päivän sisällä ja on harvinaista, että tällaisesta taudista olisi jotakin haittaa kuukauden kuluttua. Krooniset tulehdukselliset suolistosairaudet eivät johdu mistään infektiosta ja niiden taudinkulku on pitkä, vuosia tai vuosikymmeniä

Kaksi tavallisinta kroonista tulehduksellista suolistosairautta ovat krooninen haavainen paksusuolitulehdus (jota myös nimitetään haavaiseksi koliitiksi, ulseratiiviseksi koliitiksi tai colitis ulcerosaksi) ja Crohnin tauti. Englanninkielinen nimi näille taudeille on Inflammatory bowel disease, lyhenne IBD ja tätä lyhennettä käytetään monasti myös suomenkielisissä teksteissä.

Mikä on koliitti?

Paksusuolen lääketieteellinen nimi on koolon. Sana koliitti tarkoittaa paksusuolen tulehdusta.

Ovatko haavainen koliitti ja Crohnin tauti ikäänkuin "lähisukulaisia"?

Niin voi sanoa. Oireisto on hyvin samanlainen ja myös tutkimustulokset voivat olla hyvinkin samantapaisia. Usein saattaa ainakin taudin alkuvaiheessa olla vaikeata päättää, kummasta taudista oikein on kyse. Tällöin saatetaan puhua välimuotoisesta koliitista. Hoito on onneksi varsin samanlainen. Tärkein ero näiden kahden taudin välillä on se, että Crohnin tauti voi paikallistua myös ohutsuolen alueelle, kun haavainen koliitti löytyy ainoastaan paksusuolen alueella.


Haavainen koliitti paikallistuu vain paksusuolen alueelle, Crohnin tauti saattaa sensijaan esiintyä missä ruoansulatuskanavan osassa tahansa.

Missä ruoansulatuskanavan osissa nämä taudit esiintyvät?

Haavainen koliitti löytyy peräsuolesta ja/tai paksusuolesta, jolloin se voi esiintyä joko paksusuolen loppuosassa tai koko paksusuolen alueella. Jos tämä tauti esiintyy vain peräsuolessa sitä kutsutaan ulseratiiviseksi proktiitiksi. Jos tauti käsittää paksusuolen vasemman puoliskon puhutaan vasemmanpuoleisesta koliitista ja jos koko paksusuolen alueella on taudin aiheuttamia muutoksia puhutaan totaalisesta koliitista.

Crohnin taudin tyyppipaikka on alue, jossa ohutsuoli loppuu ja paksusuoli alkaa. Noin 40% Crohnin tautia sairastavista on tämäntyyppinen tauti. Noin 30%:lla tauti esiintyy vain paksusuolen alueella ja yhtä monella sitä löytyy sekä paksusuolen että ohutsuolen alueella. Crohnin tauti saattaa esiintyä myös suussa, ruokatorvessa, mahalaukussa ja ohutsuolen alkuosassa joskin harvoin.

Esiintyvyys

Kuinka tavallisia nämä taudit ovat?

Sekä haavainen paksusuolitulehdus että Crohnin tauti ovat tavallisempi pohjois-Euroopassa kuin etelä-Euroopassa. Suomessa löytyy noin 8 haavaista paksusuolitulehdusta ja 4 Crohnin tautia 100.000 asukasta kohti vuodessa. Tauti voi alkaa missä iässä tahansa, mutta riski sairastua näihin tauteihin on suurin 15 - 25 vuoden iässä.


Tulehduksellinen suolistosairaus saattaa ilmaantua missä iässä tahansa, riski on kuitenkin suurin 15 - 25 vuoden iässä.

Voidaan arvoida että noin joka sadas ihminen länsimaissa sairastaa yhtä näistä taudeista, toki useimmilla tauti on rauhallisessa vaiheessa ja oireeton. Euroopan Yhteisön alueella löytyy noin puoli miljoonaa ihmistä joilla on tulehduksellista suolistosairautta eli aivan harvinaisia nämä taudit evät ole.

Tulehduksellisten suolistosairauksien syyt

Mistä nämä taudit johtuvat?

Toistaiseksi tunnetaan näiden tautien syyt vain osittain. Geneettiset tekijät vaikuttavat näiden tautien syntyyn. Sen takia nämä taudit kulkevat suvussa. On aika harvinaista että se periytyisi vanhemmilta lapsille, mutta usein löytyy serkku tai pikkuserkku jolla on sama tauti. Jos potilaalla itsellä on haavainen koliitti niin serkulla voi olla Crohnin tauti - tai päinvastoin.

Geneettisen taustan lisäksi on ilmeisesti olemassa yksi tai useampi ympäristötekijä joka laukaisee tämän taudin ihmisellä jolla on siihen taipumus. Tätä tekijää ei vielä tiedetä. Crohnin taudin esiintyvyys on suuresti lisääntynyt viimeisten vuosikymmenien aikana. Samalla länsimaissa asuvien ihmisten elämänolosuhteet ja elämäntavat ovat muuttuneet, minkä seurauksena Crohnin tautiin sairastumisen riski on suurentunut. Monta teoriaa on esitetty mutta mitään tekijää ei ole voitu todistaa "syylliseksi", toistaiseksi.

Voiko stressi aiheuttaa tulehduksellista suolistosairautta?

Haavainen koliitti ja Crohnin tauti eivät ole psyykkisiä tauteja, ei pienemmissäkään määrin. Psyykkinen stressi ei aiheuta sairastumista näihin tauteihin.

Silti, jos tauti on olemassa, ja potilas joutuu stressitilanteeseen, niin oireisto saattaa toki tästä pahentua, jos ei muuten niin sen takia, että oireisto koetaan pahempana.

Oireisto

Mitkä ovat näiden tautien tyyppioireet?

Kaikkein tyypillisin oire on ripuli, joka usein on verensekainen sekä vatsakivut. Ulostamistarve voi olla hyvin äkäinen eli saattaa syntyä paniikkituntemuksia ja matka lähimpään wc:hen on pitkä. Monasti on pakko tyhjentää suolta myös yöaikaan.

Haavaista koliittia sairastavalla saattaa olla tarvetta käydä wc:ssä 20 kertaa vuorokaudessa, silti hänellä ei välttämättä ole mitään vatsakipuja. Crohnin taudissa vatsakivut ovat selvästi hankalampia.

Mitä muita oireista saattaa esiintyä?

Crohnin tautia sairastavalla voi olla ongelmia peräaukon alueella. Voi syntyä haavoja tai märkiviä usein kivuliaita fisteleitä tälle alueelle.

Sairaudet saattavat vaikutta yleiskuntoon, potilas voi menettää painoa ja nuorella ihmisellä pituuskasvu saattaa hidastua. Anemia on tavallinen löydös ja kuumeilua saattaa esiintyä.

Näihin tauteihin saattaa liittyä oireita myös muissa elimiss¨ä kuin ruoansulatuskanavassa. Maksa saattaa reagoida, potilaalla voi olla selkä- tai nivelongelmia, silmätulehduksia ja iho-ongelmia.

Diagnostiikka

Kuinka voidaan todeta että suolioireisto johtuu tulehduksellisesta suolistosairaudesta?

Kaksi tärkeintä lääketieteellisestä tutkimusta ovat ananmeesi ja status. Anamneesissa lääkäri pyytää potilasta kertomaan kaikista oireistaan ja statuksessa tehdään kliininen tutkimus eli tutkitaan potilasta päältä päin. Lääkäri painaa muunmuassa käsin potilaan vatsaa ja yrittää kartoittaa mahdollisen arkuuden tai muita käsin tunnettavia muutoksia.

Jos tauti on lievä on sen erottaminen suoliston toiminnallisesta häiriöstä (esim ärtynyt suoli-oireyhtymä) vaikea. Tavalliset veritutkimukset ovat tässä avuksi. Jos kyseessä on ärtynyt suoli niin hemoglobiini on yleensä normaali samoinkuin lasko ja CRP. Jos on tulehduksellinen suolistosairaus niin potilaalla on usein ainakin lievä anemia ja lakso ja CRP ovat koholla.

Jos tauti on alkanut äkillisesti ja on kestänyt vain lyhyen ajan on syytä poissulkea tavallisia suolisto-infektioita, kuten Salmonella, Shigella, Yersina ja Campylobacter, ulosteen bakteeriviljelyllä.

Koska nämä taudit useimmiten paikallistuvat paksusuolen alueelle on paksusuolen endoskooppinen tutkimus tärkein diagnostinen toimenpide. Jos tähystetään sekä paksusuolta ja ohutsuolen loppuosaa tutkimus kulkee nimellä ileokolonoskopia. Jos tutkitaan paksusuolta, niin kyseessä on kolonoskopia. Jos tyydytään paksusuolen loppuosan tähystykseen tutkimus on nimeltä sigmoideoskopia, ja jos vain peräsuolta tutkitaan on kyseessä rektoskopia. Ennen tutkimusta pitää saada paksusuoli niin tyhjäksi ja puhtaaksi kuin mahdollista ja tämä onnistuu useimmiten hyvin sillä että potilas juo liuosta joka huuhtelee suolen puhtaaksi. Kolonoskopia ei aina ole aivan kivuton, mutta tutkimus kestää vain lyhyen hetken. Tähystyksen yhteydessä otetaan koepaloja mikroskooppista tutkimusta varten.


Paksusuolen endoskooppisen tutkimuksen yhteydessä otettuja kuvia: Vasemmalla normaali suoli, oikealla Crohnin tauti

Jos epäillään ohutsuolen Crohnin tautia tehdään ohutsuoliröntgen, joka on aivan vaivaton mutta usein monta tuntia kestävä tutkimus. Kapseliendoskopia on uusi ohutsuolen tutkimusmenetelmä. Potilas nielee kapselin jonka sisällä on pieni televisiokamera ja -lähetin ja muutaman tunnin aikana saadaan tuhansia kuvia ohutsuolesta.

Ylävatsan ultraäänitutkimus, vatsan alueen tietokonetomografia (ns CT-tutkimus) ja magneettikuvaus ovat täydentäviä tutkimusmenetelmiä.

Jos tulehduksellinen suolistosairaus löytyy, voidaanko aina sanoa onko kyseessä haavainen koliitti vai Crohnin tauti?

Jos potilaalla on muutoksia vain paksusuolen alueella, se voi olla vaikea. Endoskooppinen löydös voi olla hyvin samanlainen. Patologi joka tutkii koepalat ei aina pysty sanomaan kummasta taudista on kyse. Onneksi molempien tautien hoito on hyvin samanlainen, joten hoidon aloitus ei ole siitä kiinni että diagnoosi ei ole aivan varma. Jos potilaalla on muutoksia ohutsuolen alueella tiedetään varmuudella että kyse on Crohnin tauti.


Paksusuolen endoskooppisen tutkimuksen yhteydessä otettuja kuvia: Vasemmalla haavainen koliitti, oikealla ulseratiivinen proktiitti

Mitkä muut taudit saattavat aiheuttaa samanlaisia oireita kuin tulehduksellinen suolistosairaus?

Akuutteihin suolistoinfektioihin saattaa liittyä verensekainen ripuli ja kuume, mutta oireet häipyvät yleensä melko nopeasti. On olemassa kaksi harvinaista kroonista tulehduksellista suolistosairautta, kollageenikoliitti ja lymfosyyttikoliitti. Molempiin liittyy krooninen ripuli, joka ei kuitenkaan ole verinen. Näitä kahta tautia kutsutaan myös mikroskooppisiksi koliiteiksi, koska niitä voidaan todeta vain koepalojen mikroskooppisessa tutkimuksessa. Iäkkäillä ihmisillä on usein divertikkelitauti eli suolen umpipusseja. Jos umpipussi tulehtuu noin oireisto voi harhaanjohtavasti muistuttaa haavaista koliittia tai Crohnin tautia. Paksusuolen syöpä on hyvin harvinainen siinä ikäryhmässä jossa tulehdukselliset suolistosairaudet ovat tavallisia mutta iäkkäämmällä ihmisellä pahanlaatuisen taudin poissulku on tärkeä. Suoliston verenkiertohäiriö saattaa iäkkäällä ihmisellä aiheuttaa Crohnin tautia muistuttavia oireita.

Hoito

Minkänlaisia hoitomenetelmiä käytetään näiden tautien hoidossa?

Tulehduksellisten suolistosairauksen hoito on useimmiten menestyksellinen ja hoidon ansiosta potilas voi yleensä elää varsin normaalia elämää taudista huolimatta.

Hoito voidaan jakaa kolmeen osaan: itsehoito (eli se mitä potilas itse voi tehdä), lääkkeellinen hoito ja leikkaushoito.

Itsehoito

Mitä potilas itse voi tehdä jotta suolistosairaus rauhoittuisi?

Näitä tauteja ei voida parantaa muuttamalla elintapoja, mutta oireistoa voidaan lievittää. Ruokavaliolla, särkylääkkeiden käytöllä ja tupakoinnilla on merkitystä. Itsehoidon tärkeä osa on se, että potilas tietää, milloin on syytä ottaa hoitavaan lääkäriin yhteyttä.

Mitä ruokavalio-ohjeita olisi syytä noudattaa?

Ruokavaliota ei monasti tarvitse muuttaa. Normaali kotiruoka on yleensä eduksi myös näissä taudeissa. Jos itse huomaa että joku ruoka-aine ei sovi, niin sen käytön vähentäminen on toki aiheellista. "Roskaruoka" ei ole kenellekään eduksi. Kasvava ihminen ei tule toimeen perunalastuilla ja virvoitusjuomilla, ei varsinkaan jos sairastaa tulehduksellista suolistotautia. Laktoosi eli tavallinen maito saattaa aiheuttaa oireita, vaikka varsinaista laktoosi-intoleranssio ei olisikaan, ja silloin voi siirtyä laktoosittomiin tuotteisiin, joita Suomessa on todella laaja valikoima. Maitotuotteiden välttäminen kokonaan saattaa altistaa kalkin puutteeseen eikä ole siis eduksi.

On olemassa tietoja, joiden mukaan runsas sokerin ja rasvan käyttö ei olisi eduksi Crohnin tautia sairastavilla.

Pitääkö välttää särkylääkkeitä?

Tavalliset reseptivapaatkin särkylääkkeet saattavat pahentaa tulehduksellista suolistosairautta ja lisää vuototaipumusta. Parasetamooli on tässä mielessä turvallinen särkylääke.

Olisiko hyvä lopettaa tupakointi?

On hyvä lopettaa tupakoiminen. Tämä pätee sekä terveillä että myös tulehduksellista suolistotautia sairastavilla. Tupkakointiin liittyy vahvasti kohonnut sepelvaltimotaudin, keuhkosyövän, kurkkusyövän, virtsarakkosyövän riski, muutama mainitaksemme. Crohnin tautia sairastavilla tupakointi pahentaa suolistotautia. Taudilla on selvästi aktiivisempi suorastaa aggressiivisempi kulku. Jos Crohnin tautia on hoidettu leikkauksella, niin riski että tauti pahenee niin että uusintaleikkaus tarvitaaan on tupakoijilla kolmi- tai nelinkertainen. Eli ei voida kyllin vahvasti tähdentää kuinka tärkeä tupakoinnin lopettaminen on Crohn-potilailla.

Haavaisen koliitin suhteen tilanne on hiukan toisenlainen. Useimmat jotka sairastuvat tähän tautiin eivät tupakoi. Ne harvat jotka tupakoivat saattavat kokea, että tauti pahenee tupakkalakon aikana. Silti on hyvä lopettaa tupakointia mutta voi pyrkiä siihen että lopettaa silloin kun suolistosairaus on rauhallisessa vaiheessa.

Haavaista koliittia sairastavat eivät siis yleensä tupakoi ja heillä on sen takia hyvin vähäinen riski saada sydänkohtaus tai muita tupakointiin liittyviä tauteja. Haavaista koliittia sairastava saattaa näin ollen elää pitempään ja terveempänä kuin hänen samanikäinen tupakoiva naapuri.

Milloin pitää ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin?

Tulehduksellisten suolistosairauksien kulku saattaa olla oikullinen. Jos tauti yhtäkkiä pahenee ja ilmaantuu verinen ripuli useita kertoja päivässä, jos tulee kuumetta ja jatkuvia vatsakipuja - silloin on hyvä ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin jotta hoitoa voidaan tehostaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Hoitava lääkäri on aina oltava eli näitä tauteja sairastavilla pitää olla paikka minne kääntyä tarpeen mukaan. Kun opiskelu loppuu ja nuori ihminen muuttaa toiselle paikkakunnalle olisi tämän takia nähtävä hiukan vaivaa ja luoda kontakti uuteen hoitopaikkaan, vaikka tauti siinä vaiheessa olisikin hyvin rauhallinen.

Lääkkeellinen hoito

Mitkä ovat lääkehoidon tavoitteet?

Ensimmäinen tavoite on rauhoittaa juuri alkanutta tai aktiivista tautia. Kun se on onnistunut, on seuraava tavoite se että tautia pidetään jatkossa rauhallisenä, estetään oireelliset uusiutumiset. Monissa muissa taudeissa ei ole tarvetta käyttää lääkkeitä kun oireet ovat hävinneet, näissä taudeissa on. Lääkehoidolla voidaan tehokkaasti estää uudet aktiiviset vaiheet lääkehoidolla, jota jatketaan hyvin pitkään.

Minkätyyppisiä lääkkeitä käytetään?

Salisyylihappovalmisteet muodostavat peruslääkityksen sekä Crohnin taudissa että haavaisessa koliitissa. Jo 30-luvun loppupuolella otettiin sulfasalatsiini (SALAZOPYRIN) käyttöön, ruotsalaisen professori Nanna Svartzin keksimänä. Kuten nimestä voi päätellä sisältää tämä lääke sulfaa, joka aika monelle ihmiselle aiheuttaa allergisia sivuvaikutuksia. Sen takia ollaan viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana laajasti siirrytty sulfavapaaseen lääkitykseen. Ne lääkkeet mitä nyt käytetään ovat 5-ASA-valmisteet (esim ASACOL).

Muut tärkeät lääkkeet ovat kortikosteroidit ("kortisoni"), metronidatsoli ja atsatiopriini.

Aivan uutta lääkehoitoa edustaa lääke nimeltä infliksimabi ja tulemme lähivuosina näkemään nopeata kehitystä näiden tautien lääkehoidossa.

Kuinka 5-ASA-valmisteet käytetään?

5-ASA-valmisteen voidaan antaa kapseleina, tabletteina, peräpuikkoina ja peräruiskeina. Mikä hoitomuoto valitaan riippuu siitä mihin suolistasairaus paikallistuu. Jos tauti käsittää koko paksussuolen niin suun kautta annettava hoito on luonnollinen valinta. Jos tauti esiintyy ainoastaan peräsuolen alueella saattaa peräpuikkohoito olla riittävän tehokas.

Mitkä ovat 5-ASA-hoitoon liittyvät haittavaikutukset?

Ihminen voi herkistyä melkein mihin lääkkeeseen tahansa, ja myös 5-ASA-valmisteisiin voi liittyä allergisia oireita, kuitenkin selvästi vähemmän kuin mitä nähtiin sulfasalatsiinihoidon yhteydessä. 5-ASA-valmisteet saattavat aiheuttaa ripulia, joka voi olla vaikea erottaa suolistosairauden aiheuttamasta ripulista. Yleisesti ottaen 5-ASA-hoito on useimmiten ongelmaton ja sitä voidaan jatkaa vuosia tai vuosikymmeniä tarpeen mukaan.

Miten kortikosteroidit käytetään?

Kortikosteroideja voidaan antaa laskimonsisäisesti, suun kautta tabletteina tai peräruiskeena tulehduksellisten suolistotautien hoidossa. Laskimonsisäisen hoito annetaan sairaalassa vaikeissa taudin vaiheissa ja heti kun tilanne rauhoittuu siirrytään tablettihoitoon. Kortikosteroidit rauhoittavat tehokkaasti taudin aktiivista vaihetta, mutta niiden käyttöä vältetään taudin rauhallisessa vaiheessa. 5-ASA-valmisteet ovat tehokkaampia kun tavoitteena on estää taudin oireelliset uusiutumiset ja niillä on vähemmän haittavaikutuksia.

Uudentyyppinen kortikosteroidivalmiste, budesonidi, vaikuttaa etupäässä vain paikallisesti suolessa. Lääke inaktivoituu nopeasti maksassa jolloin vaikutukset muuhun elimistöön jäävät vähäisiksi. Budesonida käytetään kapselimuodossa ohutsuolen Crohnin taudissa ja peräruiskeen paksusuolen loppuosan ja peräsuolen taudissa.

Mitkä ovat kortikosteroidien haittavaitukset?

Lyhytkestoiseen hoitoon liittyy harvoin haittavaikutuksia. Lääkitys saattaa vaikuttaa mielialaan ja unensaantiin.

Pitkäaikaiseen hoitoon liittyy runsaasti haittavaikutuksia. Sokeritaudin riski lisääntyy, lääkitys vaikuttaa kalkkiaineenvaihduntaan ja lisää osteoporoosin riskiä ja vastustuskyky infektiotauteja vastaan vähenee. Lapsilla ja nuorilla kortikosteroidilääkitys saattaa vaikuttaa pituuskasvuun. Näin ollen joudutaan tapauskohtaisesti punnitsemaan hoidon antama hyötä ja haittavaikutusten riski.

Milloin käytetään metronidatsolia?

Metronidatsoli on antibiootti joka tehoaa hyvin eräisiin suolistossa esiintyviin bakteereihin. Vaikka Crohnin tauti ei ole bakteeri-infektion aiheuttama niin tämä lääke silti auttaa eräissä tapauksissa. Tavallisin haittavaikutus on metallinen maku suussa. Metronidatsolilla on antabus-vaikutus eikä näin ollen sovi käytettäväksi alkoholin kanssa.

Milloin atsatiopriinia käytetään?

Atsatiopriini on immuunivastetta heikentävä vaikutus, joka muistuttaa kortikosteroidien vaikutusta. Sillä ei ole kuitenkaan kortikosteroidien haittavaikutuksia ja soveltuu näin ollen paremmin pitkäaikaishoitoon. Sitä käytetään silloin kun tauti vaatii melko jatkuvaa kortikosteroidihoitoa, josta pyritään pääsemään eroon. Vaikutus tulee aika hitaasti, noin kolmen kuukauden kuluttua. Atsatiopriini voi vaikuttaa verta muodostavien elinten toimintaan, ja säännölliset verenkuvan kontrollit hoidon aikana ovat välttämättömät.

Milloin infliksimabia käytetään?

Infliksimabi on uudentyyppinen lääke joka estää erään tautia edistävän tekijän (tuumorinekroositekijän) vaikutusta elimistössä. Lääke on varsin tehokas vaikean Crohnin taudin hoidossa. Sitä annetaan laskimonsisäisenä infuusiona joka kestää pari tuntia, käytönnössä useimmiten sairaalahoidon yhteydessä tai sairaalan polikliniikalla. Infliksimabihoitoon saattaa liittyä haittavaikutuksia. Infektioherkkyys lisääntyy ja vakaviakin infektioita kuten tuberkuloosi on nähty tämän hoidon yhteydessä. Lääkettä ei saa antaa jos on raskaana tai aikoo tulla raskaaksi puolen vuoden sisällä

Käytetäänkö samat lääkkeet myös lapsilla?

5-ASA-lääkkeet kuuluvat myös tulehduksellista suolistosairautta potevan lapsen hoitoon. Lapsillakin joudutaan akuutissa vaiheessa käyttämään kortikosteroideja, mutta pitkäaikaista hoitoa pyritään välttämään haittavaikutusten (mm vaikutus pituuskasvuun) takia, ja sivuvaikutusten vähentämiseksi voidaan sitä annostella joka toinen päivä. Infliksimabin käytöstä lapsilla ei ole toistaiseksi riittävästi tietoa.

Tuleeko tulevaisuudessa uusia lääkkeitä?

Ollaan kehittämässä lukuisa määrä uusia lääkkeitä. Yhteistä näille on että ne vaikuttavat taudin kulkuun infliksimabin tapaan. Uudet lääkkeet saattavat olla tehokkaampia kuin tähän asti käytettävissä olevat valmisteet. Yhteinen ikävä piirre näissä tulossa olevien lääkkeiden kohdalla on se, että ne ovat kalliit.

Ensimmäisenä uusien lääkkeiden joukossa on tulossa adalimumab, jota jo käytetään reumatautien hoitoon. Tätä lääkettä myydään Suomessa - ja muissakin maissa - nimellä Humira. Sitä on Suomessa käytetty Crohnin taudin hoidossa, mutta sitä ei ole virallisesti vielä hyväksytty käytettäväksi tähän tarkoitukseen.

Miten adalimumabi eroaa infliksimabista?

Adalimumabi annetaan injektiona ihon alle, ihan kuin esimerkiksi insuliini.. Injektio pitää toistaa kahden viikon välein, mutta se on helpo antaa kotioloissa, eikä tämä lääkkeen käyttö siis edellytä sairaalahoitoa. Adalimumabilla on jonkin verran vähemmän sivuvaikutuksia kuin infliksibambi, varsinkin allergiset reaktiot ovat harvinaisemmat.

Leikkaushoito

Milloin tarvitaan leikkaushoitoa haavaisen koliitin takia?

Tulehduksellisten suolistosairauksian kulku on usein vaikeasti ennusteltavissa. Lääkehoito auttaa yleensä, muttei aina. Jos taudin aktiivinen vaihe ei rauhoitu lääkityksellä tai jos tauti toistuvasti pahana uusiutuu on aihetta harkita leikkaushoitoa.

Haavainen koliitin vaikeusaste voidaan jakaa kolmeen ryhtmään: lievä, keskivaikea tai vaikea. Vaikea haavainen koliitti voi muuttua fulminantiksi, eli tehohoitoa vaativaksi ja hoitamattomana henkeä uhkaavaksi. Paksusuoli saattaa laajentua sairaalloisesti (niin sanottu toksinen megakoolon) tai puhjeta, ja näissä tilanteissa leikkaushoito on välttämätön.

Vaikka haavainen koliitti ei ole näin vaikea, joudutaan leikkaushoitoa harkitsemaan jos tauti jatkuvasti uusiutuu, vaatii pitkäaikaista kortikosteroidihoitoa ja aiheuttaa työkyvyttömyytta. Pitkän seurannan aikana saattaa löytyä viitteitä että tauti on aiheuttamassa pahanlaatuista muutosta paksusuolen alueella, jolloin ehdotetaan leikkaushoitoa vaikka potilas olisi hyvinkin oireeton siinä vaiheessa.

Leikkauksen yhteydessä poistetaan paksusuoli ja peräsuoli. Kaikki potilaat saivat aikaisemmin suoliavanteen ja joutuivat käyttämään avannepussia. Nykyään tehdään usein pieni säiliö ohutsuolen loppuosasta ja tätä yhdistetään peräaukkoon, jolloin suolen toiminta jatkuu potilaan kohdalla melko normaalina. Ohutsuolesta tehdystä säiliöstä käytetään nimi "pouch" eli ja kun säiliö muistuttaa J-kirjainta käytetään suomeksi nimitystä J-pussi..

Onko tällaisen leikkauksen jälkeen mitään ongelmia?

Potilas joutuu käymään wc:ssä useammin kuin jos olisi terve paksusuoli jäljellä, ulostamistiheys on monasti 4 - 6 kertaa vuorokaudessa. J-pussi saattaa tulehtua, otaksuttavasti sen takia että haavainen koliitti tavallaan uusiutuu pussissa. Pussitulehdus, eli pussiitti, reagoi useimmiten hyvin lyhytaikaiseen lääkehoitoon. Pussitin hoidossa käytetään useimmiten metronidatsoli.

Milloin tarvitaan Crohnin taudin leikkaushoitoa?

Haavaista koliittia voidaan tavallaan "leikata pois" poistamalla paksusuolta jolloin tauti ei enää voi uusiutua. Crohnin tautia ei voida tällä tavalla poistaa, koska se saattaa paikallistua mihin osaan ruoansulatuskanavaa tahansa. Crohnin taudille on tyypillistä että se herkästi uusiutuu leikkauksen jälkeen vaikka leikkauksessa on poistettu kaikki taudin näkyvät muutokset.

Näin ollen mennään leikkaushoitoon vasta silloin kun tauti on aiheuttanut komplikaatioita, kuten vaikeita ahtaumia, runsaita verenvuotoja, suolen puhkeamia tai fisteleitä. Leikkauksessa pyritään mahdollisimman säästeliääseen toimenpiteeseen. Ensimmänen leikkaus ei aina riitä, vuosien mittaan saatetaan joutua toiseen tai kolmanteenkin harvoissa tapauksissa taudin uusiutuessa. Silti potilas voi elää normaalia oireetonta elämää vuosia näiden uusiutumisten välillä.

Voiko Crohnin taudissa tehdä säiliö ohutsuolen loppuosasta samaan tapaan kuin haavaisessa koliitissa?

Sitä ei suositella, koska riski että tauti uusiutuu ja komplisoituu säiliön alueella on suuri. Silti pitää heti perään sanoa sen että on olemassa potilaita, joita leikattiin siinä uskossa että kyseessä on haavainen koliitti, tehtiin ohutsuolesta säiliö, ja vasta jälkeenpäin huomattiin että kyseessä oliksin Crohnin tauti. Osa näistä potilaista ovat selvinneet hyvin.

Tulehduksellisten suolistosairauksien liitännäistaudit suoliston ulkopuolella

Voiko näihin tauteihin liittyä muutoksia myös suolen ulkopuolella?

Voi. Tulehduksellisten suolistotautien yhteydessä saattaa esiintyä tulehduksia tai muita muutoksia maksassa, sappiteissä, silmissä, ihossa, selkärangassa ja nivelissä. Useimmille potilaille ei tule mitään ongelmia suolen ulkopuolelle, mutta pienelle osalle näitä tulee. Suolistosairaus, selkärankaongelmat ja silmätulehdukset saattavat tyypillisesti esiintyä yhdessä.

Minkänlaisia ihomuutoksia saattaa esiintyä?

Kyhmyruusu, erythema nodosum, on tavallisin ihomuutos. Se ilmaantuu yleensä taudin aktiivisessa vaiheessa ja rauhoittuu hyvin esim kortikosteroideilla tehostetulla hoidolla. Kyhmyruusu esiintyy noin 5%:lla potilaista jossakin suolistotaudin vaiheessa. Kuten nimestä voi päätellä kyhmyruusussa ilmaantuu punoittavia aristavia kyhmyjä, useimmiten säärten alueella. Pyoderma gangrenosum on harvinainen mutta vakava ihotauti, jossa ilmaantuu laajoja haavoja ihoon, ja joka vaatii isoannoksista kortikosteroidihoitoa. Uusi infliksimabi-lääke on osoittautunut tehokkaaksi tämän ihotaudin hoidossa.

Mitkä liitännäistaudit saattavat esiintyä maksan ja sappiteiden alueella?

Tärkein liitännäistauti on nimeltä sklerosoiva kolangiitti, eli krooninen sappiteiden tulehdus johon ajan mittaan liittyy arpeutumista ja ahtautumista sappiteissä. Tauti löytyy nykyään useimmiten oireettomassa vaiheessa koska seurannassa tarkistetaan maksa-arvoja rutiininomaisesti. Noin joka kymmennellä potilaalla on ainaki aika ajoin muutoksia maksa-arvoissa, mutta näistä vain pienellä osalla on sklerosoiva kolangiitt. Hoitona käytetään ursodeoksykoolihappoa. Tähän sappitiehyttautiin liittyy kohonnut syövän riski, mutta on tärkeä tähdentää että pahanlaatuinen sappitiehytkasvain on äärimmäisen harvinainen löydös myöskin tulehduksellista suolistotautia sairastavalla.

Mitkä niveltauteja saattavat esiintyä?

Lievät niveltulehdukset ovat tavallisia, usein nämä rauhoittuvat kun suolitauti rauhoituu. Sulfasalatsiinilla on vaikutus myöskin niveloireisiin. Parilla prosentilla potilaista saavat selkärankareuman, joka sekin monasti on lievä.

Minkänlaiset silmätaudit saattavat esiintyä?

Noin joka kymmenes tulehduksellista suolistotautia sairastava saa jossakin vaiheessa silmätulehduksen, useimmiten niin sanotun iriitin, jota silmänlääkäri hoitaa tavalliseen tapaan.

Tulehdukselliset suolistosairaudet ja syöpä

Syövän riski, kuinka suuri se on näissä taudeissa?

Tulehdukselliseen suolitautiin liittyy kohonnut suolisyövän riski. Riski on selvimmin kohonnut jos koko paksusuoli on tulehtunut ja kun tauti on kestänyt noin 8 vuotta tai yli, ollen silloin non 1 - 2 % vuodessa. Jos tauti esiintyy vain vasemmassa paksusuolessa riski alkaa kohota vasta parinkymmenen vuoden jälkeen suolistotaudin alkamisesta. Jos tauti rajoittuu peräsuoleen niin riski ei ole kohonnut samanikäiseen väestöön verrattuna.

Suolisyövän riski on tärkein syy siihen että näitä tauteja seurataan mm suolitähystyksillä säännöllisesti muutaman vuoden välein, vaikka tauti olisi aivan rauhallinen ja oireeton. Kuten mainittiin niin sappiteiden syövän riski on hiukan kohonnut.

Haavaista koliittia sairastavalla on toisaalta tavallista pienempi riski saada keuhkosyöpää ja muita pahanlaatuisia tupakointiin liittyviä kasvaimia - koska nämä potilaat harvoin tupakoivat.

Mitä itse voi tehdä pahanlaautisen taudin välttämiseksi?

Säännöllinen lääkitys 5-ASA-valmisteilla näyttää selvästi pienentävän syövän riskiä, eli lääkitystä kannattaa hoitaa tunnontarkasti ja jatkaa pitkään vaikka suolitauti olisi rauhallinen.

Toinen tärkeä asia on säännölliset kontrollit. On muistettava käydä kolonoskopiatutkimuksessa hoitavan lääkärin ohjeen mukaan, vaikka se saattaa tuntua turhalta kuin mitään oireita ei ole pitkään ollut. Paikkakunnan muutos on tässä riskitekijä, entisessä kotipaikassa kontrollit luistivat hyvin, mutta kun muuttaa uuteen paikkaan - tai uuteen maahan - ei aina ole helppoa löytää sopiva paikka missä voi käydä kontrolleissa.

Jos paksusuoli on poistettu voi sanoa että samalla on käytännössä poistettu syövän riski. Mikäli kolonoskopian yhteydessä otetuissa koepaloissa löydetään solumuutoksia jotka viittaavat syövän riskiin on ennakoiva paksusuolen poisto hyvin selvästi aiheellinen.

Tulehdukselliset suolistosairaudet ja raskaus

Tuleeko raskaaksi vaikka on tulehduksellinen suolistosairaus?

Tulee. Joskus se voi vaatia hiukan pitempi aika. Sulfasalatsiini vaikuttaa haitallisesti miespotilaiden fertiliteettiin, ja jos lapsettomuus on ongelma vaihdetaan herkästi lääkitystä sulfavapaaseen 5-ASA-valmisteeseen. Crohnin tautia sairastavilla naisilla on keskimäärin vähemmän lapsia kuin muilla naisilla viitaten siihen että fertiliteetti saattaa olla heikentynyt taudin aktiivisessa vaiheessa. Suoliavanne ei ole raskauden este.

Jos suinkin mahdollista on hyvä ajoittaa raskauden alku vaiheeseen jolloin suolitauti on rauhallisessa vaiheessa.

Kuinka suuri on riski että suolistosairaus aiheuttaa ongelmia raskauden aikana.?

Tulehdukselliseen suolistosairauteen ei liity merkittävästi kohonnut keskenmenon tai epämuodostumien riski.

Mitä lääkkeitä voidaan käyttää raskauden aikan?

Entinen lääkitys voi useimmiten jatkua samanlaisena myös raskauden aikana - ja pitääkin jatkua koska jos suolisairaus aktivoituu niin se ei ole eduksi sikiölle. Sulfasalatsiinia ja 5-ASA-valmisteita voidaan käyttää raskauden aikana, samoin atsatiopriini. Kortikosteroideja voidaan käyttää jos ne ovat välttämättömiä. On täkerä että hoitava lääkäri on tietoinen raskaudesta tai siitä että sitä suunnitellaan, koska on olemassa eräitä lääkkeitä joita ei voi käyttää.

mitä lääkkeitä pitää välttää?

Muutaman lääkkeen kohdalla joko tiedetään että ne voivat olla vahingollisia (esim metotreksaatti) tai sitten lääke on niin uusi ettei vielä ole riittävästi tietoja niiden vaarattomuudesta.

Vaikuttaako tuleduksellinen suolistosairaus synnytyksen kulkuun?

Useimmiten ei. Synnytys keisarileikkauksella saattaa kuitenkin joissakin tapauksissa olla aiheellinen, koska peräaukon vähäinenkin vaurio synntyksen yhteydessä saattaisi aiheuttaa inkontinenssin vaaraa.

Mitä lääkkeitä voidaan käyttää kun imettää?

Sulfasalatsiini ja 5-ASA-valmisteet ovat turvallisia. Kortikosteroidit ovat turvallisia mutta isoja annoksia vältetään. Atsatiopriini ja metronidatsoli ovat todennäköisesti turvalliset, joskin tietoa ei ole aivan riittävästi.

Kuinka suuri riski on että lapsi aikanaan sairastuu tulehdukselliseen suolistosairauteen?

Riski on niin pieni ettei sitä juuri tarvitse ottaa huomioon kun suunnittelee perheenlisäystä. Varmasti yli 90% lapsista eivät koskaan saa tätä tautia vaikka isä tai äiti sitä sairastavat. Riski on kuitenkin suurempi jos molemmilla vanhemmilla on tulehduksellista suolistosairautta (noin 30%).

Tulehdukselliset suolistosairaudet ja yhteiskunta

Miten yhteiskunta tulee tulehduksellista suolistotautia sairastava?

Elämme pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa jossa on itsestään selvää että yhteiskunta vastaa suuresta osasta sairastamisen aiheuttamista kustannuksista. Reseptilääkkeet korvataan normaalisti noin 50% omavastuun ylittävältä osalta. Tulehduksellisten suolistosairauksien hoitoon käytettävien lääkkeiden korvausprosentti on 75%. KELA myöntää tämän korkeamman korvausprosentin hoitavan lääkärin laatiman B-lausunnon perusteella ja potilas saa uuden sairasvakuutuskortin johon on merkitty koodi AE 208. Jos potilas itse joutuu maksamaan yli 600 Euroa vuodessa reseptilääkkeistä korvaa sairasvakuutus ylimenevän osan kokonaan.

Kallein lääke, infliksimabi, korvataan käytännössä kokonaan, koska tätä lääkettä annetaan lähes yksinomaan sairaaloissa, jolloin sairaala sen maksaa.

Den dyraste medicinen, infliximab, ersätts i praktiken av samhället i sin helhet eftersom den nästan enbart ges på sjukhus.

Jos potilaalla on suoliavanne, stooma, hän saa kaikki tarvittavat hoitovälineet ilmaisesti omasta terveyskeskuksesta. Useimmissa keskusairaaloissa on avannepolikliniikka, jossa saa apua ja neuvoja stooman hoidosta.

Yksityislääkärissä käynti korvataan sairasvakuutuksen kautta samalla tavalla kuin muiden tautien kohdalla. Käynti terveyskeskuksessa on käytännössä ilmainen ja sairaalahoitomaksut ovat maassamme varsin kohtuulliset ja vastaavat vain murto-osan todellisista kustannuksista. Sairauden aiheuttamat matkakulut korvataan osittain.

Jos taudin aktiviteetti aiheuttaa työkyvyttömyyttä saa potilas sairaspäivärahaa tai kuntoutustukea. Tulehdukselliset suolistotaudit aiheuttavat harvoin pysyvää työkyvyttömyyttä mutta jos näin käy saa potilas sairaseläkkeen.

Lapset ja nuoret voivat saada hoitotukea jos tauti aiheuttaa runsaasti ylimääräisiä kustannuksia tai hoidon tarvetta.

Lähempiä tietoja näistä korvauksista löytyvät KELAn internetsivustosta osoitteessa www.kela.fi

Pitääkö näitä tauteja ottaa huomioon ammatinvalinnassa?

Saattaisi olla hyvä välttää kolmivuorotyötä ja ruummisesti raskas työ. Aika harvoin syntyy uudelleenkoulutuksen tarvetta, mutta mikäli tauti on sellainen että uudelleenkoulutus on aiheellinen voi siihen saada yhteiskunnan tukea.

Onko kuntoutuksesta hyötyä?

Crohn ja Colitis-yhdistys järjestää sopeutumisvalmennuskursseja, joissa saa runsaasti tietoa taudista ja yksilöllistä ohjausta - ja voi olla tärkeä sekin että tällaisen kurssin aikana tapaa muita ihmisiä joilla on samoja ongelmia.

Voiko suorittaa asevelvollisuutta taudista huolimatta?

Tulehduksellisen suolistotaudin aktiivinen vaihe aiheuttaa lykkäystä tai vapautusta asevelvollisuudesta. Potilaan on hyvä pyytää lausuntoa hoitavalta lääkäriltä sotilasviranomaisia varten. Tästä huolimatta on todettava että moni näitä sairastava nuori suomalainen mies on suorittanut asevelvollisuutta ilman ongelmia.

Saako vakuutusta?

Vakuutusyhtiöt päättävät tapauskohtauksesti josko vakuutusta myönnetään. Usein pyydetään ennen päätöstä hoitavan lääkärin lausuntoa potilaan luvalla. Useimmiten potilas saa vakuutuksen, jossa on rajoitus, ettei suolistosairauden aiheuttamat seurakset korvata.

Ja miten sitten menee...

Muuttuuko potilaan elämä taudista johtuen?

Muuttuu tai sitten ei, ja useimmiten ei. Tulehdukselline suolistosairaus on krooninen tauti, jonka kanssa potilas joutuu elämään vuosia ja vuosikymmeniä. Tästä ajasta ovat kuitenkin ensimmäiset vuodet hankalimmat ja sitten tauti yleensä vähitellen rauhoittuu. Tällöin ainoa haitta koko taudista voi olla se että pitää ottaa pari tablettia aamuin illoin ja käydä kontrollissa kerran vuodessa. Riski että haavainen koliitti muodostuu niin pahaksi, että leikkaushoito on aiheellinen, on suurin ensimmäisen vuoden aikana ja lienee silloin luokkaa 5 - 10%. Opiskelu sujuu yleensä hyvin taudista huolimatta ja on harvinaista että tauti aiheuttaisi muuta kuin ohimenevää työkyvyttömyyttä. Onkin tärkeä että potilas mahdollisimman pitkälti pitää kiinni normaalista elämänmenosta taudista huolimatta.

Säilyykö työkyky?

Haavaista koliittia sairastava on 10 - 20 vuoden kuluttua työelämässä mukana yhtä paljon kuin samanikäiset naapurit, erään tanskalaisen tutkimuksen mukaan. Samassa tutkimuksessa todettiin että Crohnin tauti saattaa pitkän päälle rajoittaa työkykyä pienelle osalle potilaista (15 - 20% kymmenen - kahdenkymmen vuoden kuluttua sairastumisesta).

Eli näiden tautien kanssa ja näistä taudeista huolimatta voi elää hyvän elämän?

Niin voi. Niissäkin tilanteissa jossa tauti on aktiivinen ja hankala kannattaa ylläpitää lujaa uskoa että tulevaisuus on hyvä. Potilas voi opiskella, tehdä työtä, harrastaa kaikenlaista, mennä naimisiin ja hankkia lapsia. Näitä tauteja potevilla ovatkin monasti varsin eteenpäin pyrkiviä työelämässä ja moni menestyvä suomalainen sairastaa tulehduksellista suolistosairautta.

Näin on. Voi elää normaalin ja hyvän elämän vaikka sairastaa haavaista koliittia tai Crohnin tautia.

Crohn ja Colitis-yhdistys

Onko olemassa potilasyhdistys joka ajaa näita tauteja sairastavien asiaa?

Crohn ja Colitis-yhdistys on valtakunnallinen potilasyhdistys, johon myös omaiset voivat liittyä jäseniksi. Syksyllä vuonna 2004 yhdistys viettää 20-vuotisjuhlaansa.


Crohn ja Colitis ry julkaisee Crohn & Colitis-lehtä

Yhdistys julkaisee "Crohn & Colitis"-lehteä 4 kertaa vuodessa ja lehden tilausmaksu sisältyy jäsenmaksuun joka nyt on 18 Euroa vuodessa. Jäseneksi voi liittyä mm yhdistyksen kotisivun kautta (http://www.crohnjacolitis.fi/) tai kirjoittamalla, osoite on
    Crohn ja Colitis ry
    Kuninkaankatu 24 A
    33210 Tampere


Gastrolab Slide-Shows


Kaikkien tärkeiden konferenssikaupunkien kartat ja satelliittikuvat


Suomalaisia kirkkoja


May 8, 2007