GASTROLAB - Länder och Folk

Gastrolab Webcam Medical JournalsGastrointestinal EncyclopediaEndoscopic Image Library Endoscopy Pictures ArchivesGastroenterologic CalendarEndoscopy Videoclips

Sveaborgs kyrka

Sveaborgs kyrka invigdes år 1854. Kyrkan byggdes för att tjäna garnisionen på Sveaborg.

På 1920-talet byggdes kyrkan om till en lutheriansk kyrka.

Sveaborgs kyrka fyller alltså 150 år år 2004, och detta firas med en högtid i kyrkan lördagen den 28 augusti. Söndagen den 29 augusti välsignas Suvi-Päivi Koski, Sveaborgskyrkans nya präst.

Sveaborgs kyrka är - förutom att det är en kyrka - också en fyr som tjänar fartygstrafiken till och från Helsingfors.

Helsingfors, Nordens vita stad

Kyrkor i Finland

ISP Providers