GASTROLAB - Länder och Folk

Gastrolab Webcam Medical JournalsGastrointestinal EncyclopediaEndoscopic Image Library Endoscopy Pictures ArchivesGastroenterologic CalendarEndoscopy Videoclips

Sveaborg

Sveabortsfärjan, som regelbundet trafikerar rutten Salutorget - Sveaborg

Sveaborg - tidigare Viapori, på finska Suomenlinna - är ett viktigt historiskt minnesmärke. Denna en av världens största sjöfästningar finns medtaget på UNESCOs lista över världsarv.

Den befästa södra stranden av Stora Öster Svartö.

Byggandet av Sveaborg inleddes är 1748 under ledning av Augustin Ehrensvärd. Någon viktig militär roll fick fästningen aldrig eftersom den kapitulerade till den ryska armen år 1808 utan strid.

År 1855 bombarderades Sveaborg av en engelsk och fransk flotta under Krim-kriget.

Efter det finska frihets- och inbördeskriget 1918 fungerade Sveaborg som fångläger.

Sveaborgs kyrka invigdes år 1854 som en ortodox garnisionskyrka. Sannolikt är detta den enda kyrka i världen som också fungerar som fyr för sjötrafiken.

Augustin Ehrensvärds grav på Borggården på norra delen av Svartön.

En detalj av gravmonumentet

Bryggeriet - Restaurang Sveaborgs Bryggeri - ligger alldeles intill färjhamnen i den så kallade Strandkasärnen. Bekanta dig gärna med restaurangen - både i verkligheten och via deras hemsida,
www.panimo.com.

Bron från Stora Öster Svartö till Lilla Öster Svartö, där Sjökrigsskolan är belägen.

Strandkasärnen intill färjhamnen

Helsingfors, Nordens vita stad

ISP Providers