GASTROLAB - Länder och Folk

Gastrolab Webcam Medical JournalsGastrointestinal EncyclopediaEndoscopic Image Library Endoscopy Pictures ArchivesGastroenterologic CalendarEndoscopy Videoclips

Helsingfors - Finlands huvudstad

Finlands bank i förgrunden och Domkyrkan i bakgrunden

JV Snellmans staty framför Finlands bank

Ständerhuset

Helsingfors Domkyrka planerades av arkitekt Carl Ludvig Engel (1778 - 1840) och invigdes år 1852.

Efter Åbo brand år 1827 flyttades universitetet till Helsingfors. Universitetets huvudbyggnad ligger vid senatstorgets västra sida och invigdes år 1832.

Senatstorgets byggnader har alla ritats av Carl Ludvig Engel (1778 - 1840) född i Tyskland.

Universitetsbiblioteket ligger en bit norr om universitetets huvudbyggnad, mittemot domkyrkan, och invigdes är 1840.

Universitetsbiblioteket - Interiör

Universitetsbiblioteket - Interiör

Senatshuset är beläget vid senatstorgets östra sida och byggdes under åren 1812 - 22.

Helsingfors domkyrka

Spårvagnarna svarar för en viktig del av kollektivtrafiken i Helsingfors

Restaurang "Kappeli" - ett stenkast från Salutorget

Havis Amanda

Viking Line och Silja Line är de två stora rederierna som sköter trafiken till Stockholm

Intill salutorget finns en liten hamn, där Nikolai II här ankrar

Saluhallen i närheten av salutorget

Presidentens slott

Hotell Grand Marina och Marina Congress Center på Skatudden

Färjan till Sveaborg avgår från Salutorget

En detalj av en karta över Helsingfors "Plan af Helsingfors jemte Omgifning" uppgjord av C. H. Nummelin år 1876. Domkyrkan finns ungefär mitt på kartan, och Uspenski katedralen syns på Skatudden till höger.

Solnedgång över Helsingfors


Dec 1, 2006