the GASTROLAB Home Page - in Swedish: Uspenski katedralen i Helsingfors

GASTROLAB Länder och folk

Our Webcam showing the Water Tower of Vasa, Finland
Tillbaka till hemsidan

Uspenski katedral i Helsingfors

Uspenski katedralen planerades av Aleksei Gomostajev och byggdes under åren 1862 - 68 på Skatudden nära det nuvarande salutorget och presidentens slott.

Uspenski-katedralen är en största ortodoxa helgedomen i västeuropa.

Bomarsunds fäsning på Åland förstördes under Krim-kriget år 1854. Uspenski-katedralen är huvudsakligen byggd av tegel som transporterats från ruinerna i Bomarsund till Helsingfors.

En detalj av en karta över Helsingfors "Plan af Helsingfors jemte Omgifning" uppgjord av C. H. Nummelin år 1876. Domkyrkan finns ungefär mitt på kartan, och Uspenski katedralen syns på Skatudden till höger.

Uspenski katedral 23.8.06:

Endoscopy Slide Show:
Uspenski katedral 23.8.06:


Klicka på bilden för att starta diaserien!

Helsingfors, Nordens vita stad

Kyrkor i Finland


Gastrolab Slide-Shows


Kartor och satellitbilder över alla viktiga konferensstäder


February 20, 2008