GASTROLAB - Länder och Folk

Gastrolab Webcam Medical JournalsGastrointestinal EncyclopediaEndoscopic Image Library Endoscopy Pictures ArchivesGastroenterologic CalendarEndoscopy Videoclips

Helsingfors domkyrka

Helsingfors blev huvudstad i Finland i början av den ryska tiden, år 1812. Fram till dess hade Helsingfors varit en småstad, men under 1800-talet utvecklades staden snabbt. Byggnaderna runt Senatstorget byggdes under första halvan av 1800-talet. Senatshuset vid torgets hösta sida byggdes 1818 - 22 och universitetets huvudbyggnad blev klar år 1832.

Domkyrkan har ritats av den tyskfödde arkitekten Carl Ludvig Engel (1778 - 1840). Engel påbörjade planeringen av kyrkan år 1818 och ritningarna sändes till kejsaren är 1821. Byggnadstillstånd kom är 1830 och grundstenen murades den 25 juni samma rå. Byggandet tog lång tid och kyrkan invigdes år 1852.

Kyrkan bar namnet Nikolajkyrkan vid denna tid. Kyrkan blev sedermera känd som Storkyrkan. Då Helsingfors biskopsstift inrättades år 1859 blev kyrkan domkyrka.

Statyn föreställande Alexander II finns mitt på Senatstorget och blev karl år 1894.

Helsingfors domkyrka är en av Finlands mest kända kyrkor. Årligen hålls omkring 500 kyrkliga tillställningar här. Ett par hundra tusen turister - kanske fler - besöker kyrkan årligen.

Altartavlan har målats av Timeon Karl vin Neff, en rysk konstnär.

Staty föreställande M Agricola, den finländska reformatorn, som bl.a. översatte Nya Testamentet till finska. Statyn är gjrod av Ville Vallgren, en finsk konstnär.

Predikstolen har planerats av Carl Ludvig Engel. Den är cylinderformad, byggd av trä och täckt av en gipsarmorering.

Staty föreställande M Luther

Orgeln har byggts av Walker, en tysk orgelbyggare. Orgeln förnyades år 1963.

Domkyrkan är ett populärt turistmål speciellt sommartid

Domkyrkan sedd från salutorget

Kyrkan är byggd av tegel och Carl Ludvig Engel lär ha uppskattat att det behövdes 3.6 miljoner tegelstenar. Trapporna är gjorda av granit.

En litografi föreställande domkyrkan och senatstorget som de såg ut år 1838. Litografin är gjord av F. Tengström.

En detalj av en karta över Helsingfors "Plan af Helsingfors jemte Omgifning" uppgjord av C. H. Nummelin år 1876. Domkyrkan finns ungefär mitt på kartan, och Uspenski katedralen syns på Skatudden till höger.

Domkyrkan reser sig över byggnaderna i Helsingfors - som sig bör

Helsingfors, Nordens vita stad

Kyrkor i Finland

ISP Providers