the GASTROLAB Home Page in Swedish: Kyrkan i Ylihärmä

GASTROLAB Kyrkor i Finland

Gastrolab Webcam Medical JournalsGastrointestinal EncyclopediaEndoscopic Image Library Endoscopy Pictures ArchivesGastroenterologic CalendarEndoscopy Videoclips

Kyrkan i Ylihärmä

Den vackra träkyrkan i Ylihärmä invigdes år 1787.

Ylihärmä är en liten kommun i Österbotten, omkring 60 km från Vasa österut. Kommunen har omkring 3000 innevånare och en yta på 150 km2. Nästan hälften av innevånarna får sin utkomst från industrin och andra hälften från servicenäringar. Endast 15% är sysselsatta inom jord- och skogsbruk.

Ylihärmä är kanske mest känt som den kommun där Härmän Kuntokeskus ligger. Där har mången finlänsk krigsveteran och -invalid fått rehabilitering för att bibehålla hälsan.

De första bebyggarna kom till dessa trakter på 1500-talet. År 1816 fick Ylihärma status av kapell. Ylihärmä kommun grundades år 1868.

Klockstapeln blev klar år 1828 och har ritats av C.L. Engel.

Kyrkan i Ylihärmä byggdes utan tillstånd från högre ort och blev klar år 1787. Kyrkan har planerats av Antti och Kaapo Hakola. Klockstapeln, som ritats av kyrkoarkitekten C.L. Engel, färdigställdes år 1828.

Prästgård och pastorskansli

Församlingshuset

Ett monumet till minne av anhöriga som lämnat i det avträdda Karelen

Till minne av kära som begravts på annat håll

Jägarnas minnesmärke

"Joka köyhää armahtaa hän laihnaa Herralle" - Den som benådar en fattig han lånar åt Herren

Begravningsplan. Antti Rannanjärvi, en berömd Ylihärmäbo från 1800-talet, är begravt på den gamla begravningsplanen intill kyrkan.

Professor J.S. Siren har planerat området för hjältegravar.

Ingången till församlingshemmet

Det finns mycket annat än att besöka kyrkan som man kan göra i Ylihärmä. Härmän kuntokeskus är en välkänd inrättning där man kan sköta sin hälsa på många olika sätt, och spela golf i närheten. Loma-Kesra är en semesterby, där man kan tillbringa en höstvecka och se hur solen sjunker bakom horisonten.


Dec 21, 2006