the GASTROLAB Home Page - in Swedish

GASTROLAB´s hemsida

Our Webcam showing the Water Tower of Vasa, Finland
Tillbaka till hemsidan

Burundi

Landet

Burundi är ett litet land i Africa, beläget just söderom ekvatorn. Landet gränsar i norr till Ruanda, i väster till Kongo och i öster till Tanzania. I sydväst utgörs gränsen av Tanganjika-sjön. Till ytan är Burundi inte stort, 28.000 kvadratkilometer och folkmänden är omkring 7 miljoner, och folkmängden ökar med ett par procent per år.

Historia

Området som nu utgör Burundi befolkades i toden av ett pygmefolk med namnet Twa, och en sporadisk rest av detta folk finns kvar i landet. De två viktiga folken i Burundi är nu Hutu oh Tutsi. Det är oklart om detta egentligen är två etniskt skilda folk eller om det i själva verket är en uppdelning enligt folkklasser, Hutu-folket var jordbrukare och Tutsi-folket utgjorde - och utgör - en elit som hade boskap. Striderna mellan dessa två folk präglar Burundis tragiska nutidshistoria.

Burundi administrerades i början av 1900-talet av Tyskland, sedermera av Belginen, och år 1962 blev Burundi självständigt som ett kungadöme som med kung Mwami Mwaambutsa IV (en tutsi) som statsöverhuvud. 1965 försöket medlemmar av Hutu-folket ta makten, utan att lyckar. 1966 övertogs makgen av Michel Micombero, också han en tutsi, i en militärkupp.

Solnedgången i Bujumbura är lika vacker som på andra håll i världen.

I ett inbördeskrig 1970 - 71 dog minst 100.000 människor tillhörande hutu-folket i ett blodigt inbördeskrig.

En ny statskupp inträffade 1976, och då togs makten av Jean-Baptiste Bagaza, som sedan efter en ny statskupp efterträddes av major Pierre Buyoya. Under oroligheter i slutet av 80-talet dog - dvs slaktades - 20.000 medlemmar av hutu-folket.

Burundi Palace Hotel, ett av landets främsta hotell, lär vara stängt just nu.

I juni år 1993 hölls de första demokratiska valen i Burundi, och eftersom hutufolket utgör majoritet av befolkningen vann setta av en hutu, Melchior Ndadaye, som tyvärr inte överlevde presidentskapet mera än en månad. Också den följande hutu-presidenten, Cyprien Ntaryamira, dödades då det flygplan han färdades i sköts ner. Ruandas president befann sig i samma flygplan, och denna händelse utgjorde sedan upptakten till folkmordet i Ruanda, med en miljon dödsoffer. Under oroligheterna, som närmast kan beskrivas som ett inbördeskrig, åren 1993 - 1996 dödade hutumedlemmar många tutsi, och den tutsidominerade armen svarade med motsvarande grymheter mot hutufolket.

Trots medlingsförsök bl.a. av Tanzanias president Julius Nyerere och Sydafrikas president Nelson Mandela och Thabo Mbeki fortsätter en konflikt i Burundi som närmast påminner om ett inbördeskrig. Dessutom är gränstrakterna mot Kongo oroliga. I detta nu är Burundi definitivt inte något lämpligt turistmål, även om huvudstaden Bujumbura väl får anses såsom relativt trygg.

Hutufolkets andel av befolkningen är omkring 84%, tutsi omkring 15% - men trots detta är det alltså tutsifolket om har makten.

Burundis nuvarande president heter Domitien Ndayizeye, en medlem av hutustammen. En tutsi är visepresident, och han heter Alphonse Kadege.

Burundi gränsar till Ruanda i norr, Demokratiska republiken Kongo i väster och Tanzania i öster. Huvudstaden heter Bujumbura, som ligger vid Tanganjika-sjön. (Karta från CIA Factbook)

100 Burundi frang har ett värde av omkring 10 cent (omkring en svensk krona)

Ekonomi

Burundi är ett av världens fattigaste länder. Befolkningen livnär sig huvudsakligen på jordbruk, och den huvudsakliga exportprodukten är kaffe. Dessutom odlas te, bomull, tobak, bananer, potatis och majs. Exportintäkterna räcker inte till för ens en anspråkslös import och Burundi är i stort beroende av hjälp från omvärlden, främst Frankrike, Belgien och Tyskland. Valutan är Burundi frang. 1000 frang har ett värde av omring en Euro.

Religion

Majoriteten av befolkningen är kristna, vilket tyvärr inte tycks ha minskat risken för fortsatta folkmord. En minoritet är muslimer.

Språk

Huvuddelen av befolkningen talar kirundispråket, som liksom franska är ett officiellt språk i landet. I huvudstadsregionen och längs kusten till Tanganjikasjön talar en del av befolkningen swahili.

Omkring hälften av befolkningen är inte läs- eller skrivkunniga.

HIV

Närmare 10 prosent av den vuxna befolkningen har HIV, en sjukdom som kommer att inverka på medellivslängden i landet och på möjligheterna till framskridande och ekonomiskt tillväxt. Sannolikt har närmare 100.000 människor redan dött i denna sjukdom i Burundi.

Burundis flagga

Flagga

Burundis flagga har ett vitt diagonalt kors som indelar flaggan i två röda fält (upptill och nertill) och två gröna fält (till vänster och till höger). Mitt i flaggan finns en vit cirkel som innehåller tre röda sexkantiga stjärnor.

Radio och tv i Burundi

Den officiella radiostationen i Burundi heter Radiodiffusion Nationale Du Burundi (RTNB). Utsändningarna sker på FM-bandet och kan alltså inte höras i Europa. Bolaget har en kortvågssändare, som sänt på 6140 kHz, men denna lär nog vara intaktiv.

Dessutom finns omkring 10 andra radiostationer, huvudsakligen i Bujumbura, som alla sänder på FM-bandet.

Landets tv-bolag, Television Nationale du Burundi, har en sändare på 0.5 kw i Bujumbura. På hotellen, och kanske också annorstädes, ses nog satellitsändningar från hela världen.

Burundis huvudgator är förvånandsvärt stillsamma.

Le Renouveau du Burundi är den viktigaste dagstidningen i Burundi. Den utges av regeringen, och ett vanligt nummer består av 12 tättskrivna sidor (på franska) i A4-storlek.

1000 Burundi frang har ett värde av omkring 1 Euro.

Burundi som resmål

Bilderna på denna hemsida har tagits i samband med en kort semesterresa till Burundi i början av juni år 2004. Trots att Bujumbura med omgivning är rätt tryggt - om man respekterar det nattliga utegångsförbudet och undviker att avlägsna sig från huvudstadens absoluta centrum - är Burundi inte något lämpligt resmål för vanliga turister. Det händer att bussarna från flygplatsen beskjuts. Att försöka ta sig in i Burundi landvägen kan definitivt inte rekommenderas eftersom det "stillsamma" ibördeskrig som fortsättningsvis pågår utkämpas där.

Ifall någon trots detta vill besöka Burundi är det skäl att besöka den egna ambassaden t.ex. i Nairobi för att få aktuella uppgifter om situationen i landet.


Gastrolab Slide-Shows


Kartor och satellitbilder över alla viktiga konferensstäder


October 5, 2008