GASTROLAB - Länder och Folk

Gastrolab Webcam Medical JournalsGastrointestinal EncyclopediaEndoscopic Image Library Endoscopy Pictures ArchivesGastroenterologic CalendarEndoscopy Videoclips

Spårvagnar i Helsingfors

Spårvagnstrafiken inleddes i Helsingfors den 21 juni år 1891, då med hästdragna spårvagnar. År 1900 elektifierades spårvagnstrafiken, med invigning den 4 september.

Spårvagnslinje 7B

Spårvagn framför Ständerhuset

Senatstorget är en viktig knutpunkt för spårvagnstrafiken i Helsingfors

Den modärnaste - och tydligen inte ännu tekniskt helt fulländade - typen av Helsingfors-spårvagnar

Spårvagnslinje 3T

... och spårvagnslinje 3B som går i motsatt riktning

En spårvagn kör in mot salutorget till

Salutorgets spårvagnshållplats

Helsingfors, Nordens vita stad

ISP Providers