the GASTROLAB Home Page

Gastrolab Webcam Medical JournalsGastrointestinal EncyclopediaEndoscopic Image Library Endoscopy Pictures ArchivesGastroenterologic CalendarEndoscopy Videoclips Endoscopy Learning Center

Gastrolab Slide-Show:

Stundars

Klicka här för att komma tillbaka till hemsidan.

Stundars är ett friluftsmuseum i Solf sydost om Vasa. Stundars är mycket mera än ett museum, det är en levande omgivning med fast befolkning, ett kulturcentrum - och många museer, bl.a. ett tryckerimuseum, där man ännu framställer trycksaker med gammal teknik. Museet omfattar omkring 60 byggnader, hitflyttade från den österbottniska slätten. I Hemmer-huset ordnas konferenser, konstutställningar och 50-årskalas, bl.a.


Dec 21, 2006