the GASTROLAB Home Page: Nordiska Soroptimistmötet i Vasa sommaren 2006

the GASTROLAB Home Page

Gastrolab Webcam Medical JournalsGastrointestinal EncyclopediaEndoscopic Image Library Endoscopy Pictures ArchivesGastroenterologic CalendarEndoscopy Videoclips

Nordiska Soroptimistmötet i Vasa sommaren 2006


Klicka på bilden för att starta diaserien!

Soroptimist-rörelsen är en internationell organisation av kvinnor, som arbetar för de mänskliga rättigheterna och för kvinnans rättigheter. Det Nordiska Soroptimistmötet hölls i Vasa i juni år 2006. I detta systermöte deltog ett par hundra gäster från alla de nordiska länderna, Island, Norge, Sverige, Danmark och från Finland förstås. Några gäster kom från de baltiska länderna och från Tyskland.

Som föredragshållare under detta möte deltog några verkligen prominenta gäster: minister Elisabeth Rehn, rättsodontolog Helena Ranta och statsrådet Riitta Uosukainen från Finland, och redaktör Elsa Ballauri från Albaninen.

Minister Elisabeth Rehn

Statsrådet Riitta Uosukainen

Helena Ranta

Redaktör Elsa Ballauri


Nov 1, 2006