the GASTROLAB Home Page

Gastrolab Webcam Medical JournalsGastrointestinal EncyclopediaEndoscopic Image Library Endoscopy Pictures ArchivesGastroenterologic CalendarEndoscopy Videoclips Endoscopy Learning Center

Gastrolab Slide-Show:

Kyrkan i Utsjoki

Utsjoki (på same Ohcejohka) är den nordligast belägna kommunen i Finland. Avståndet mellan Helsingfors och Utsjoki centrum är 1267 km, Finland är ett långt land. Utsjoki är 5400 km till ytan och har omkring 1400 innevånare. Kommunens högsta fjäll heter Kuivi 640 meter högt. En bro förenar Utsjoki centrum med Norge, som är glest befolkat på detta område.

Utsjoki kyrkaär byggd av natursten åren 1850 - 1853. I närheten av kyrkan finns kyrkstugorna där långväga gäster kunde övernatta. En del av kyrkstugorna, som är byggda på 1800-talet, har restaurerats.

Klicka här för att komma tillbaka till hemsidan.

ISP Providers