the GASTROLAB Home Page

Gastrolab Webcam Medical JournalsGastrointestinal EncyclopediaEndoscopic Image Library Endoscopy Pictures ArchivesGastroenterologic CalendarEndoscopy Videoclips Endoscopy Learning Center

Gastrolab Slide-Show:

Oxford

Oxford är den ena av de två mest berömda universitetsstäderna i England, Cambridge är den andra. Oxford ligger omkring 80 km väster om London. "Näringslivet" domineras helt av universitet och högskolor. Som skolstad finns Oxford beskriven redan på 1100-talet.

Dessa bilder har tagits under en kort resa till Oxford sommaren 2001.

ISP Providers