the GASTROLAB Home Page

Gastrolab Webcam Medical JournalsGastrointestinal EncyclopediaEndoscopic Image Library Endoscopy Pictures ArchivesGastroenterologic CalendarEndoscopy Videoclips Endoscopy Learning Center

Gastrolab Slide-Show:

Moskva, Rysslands huvudstad

Moskva torde knappast kräva någon närmare presentation för oss grannar i de nordiska länderna. Dessa bilder har tagits under en kort semesterresa till Moskva i mars år 2005.

ISP Providers