the GASTROLAB Home Page

Gastrolab Webcam Medical JournalsGastrointestinal EncyclopediaEndoscopic Image Library Endoscopy Pictures ArchivesGastroenterologic CalendarEndoscopy Videoclips Endoscopy Learning Center

Gastrolab Slide-Show:

Gamla kyrkan i Tammerfors

Tammerfors gamla kyrka blev färdig år 1824. Kyrkan tjänstgör nu som kyrka för den svenska församlingen i Tammerfors.

Arkitekten C. Bassi har gjort ritningarna till kyrkan, som är en populär vigselkyrka. Klockstapeln har ritats av den berömda finlänska kykoarkitekten C Engel.

ISP Providers