the GASTROLAB Home Page - in Swedish

GASTROLAB´s Blog

Our Webcam showing the Water Tower of Vasa, Finland
Tillbaka till hemsidan

Blogg - Hans Björknäs

5 september, 2009

Ny informationsskrift om inflammatoriska tarmsjukdomar

"Krooniset tulehdukselliset suolistosairaudet"-patientinformationen är klar - tyvärr nog tv endast på finska, men en svensk version kommer inom kort att uppenbara sig på vår hemsida. Skriften handlar alltså om ulcerös colit och Crohns sjukdom.

Crohnin taudista.


"Krooniset tulehdukselliset suolistosairaudet"-patientinformationen...

Patientinformationen kommer att distribueras bl.a. på mottagningar där dessa sjukdomar sköts. Den innehåller också ett litet lexikon som kan vara till hjälp då man t.ex. läser sin egen sjukjournal.


... innehåller bl.a. ett litet lexikon som belyser de termer som används i samband med dessa sjukdomar.

Sänd feedback, kommentarer, diskussionsinlägg, din egen historia:

  Namn:

  Stad/Ort:

  Land:

  Email-address:
  (publiceras ej)
  Kommentarer, inlägg, vad som helst:

26 augusti, 2009

Några sensommarkyrkor

Under en resa till Helsingfors förra veckoslutet passade vi på och fotograferade några kyrkor. Se dem gärna:


Kyrkan i Hyvinge


Kyrkan i Botby, Helsingfors


Kyrkan i Hertonäs, Helsingfors


Gamla kyrkan i Pirkkala söder om Tarmmerfors

Läs mera...

Sänd feedback, kommentarer, diskussionsinlägg, din egen historia:

  Namn:

  Stad/Ort:

  Land:

  Email-address:
  (publiceras ej)
  Kommentarer, inlägg, vad som helst:

23 augusti, 2009

H1N1 ("Svin") -influenssan

H1N1-virus är en ny typ av virus som orsakar influenssa, som populärt går under namnet "svininfluenssa", trots att den inte förekommer hos svin och därmed inte kan smitta från svin eller svinkött. De första fallen av denna sjukdom uppenbarade sig i Mexico, därifrån sjukdomen sedan spreds till USA. Det första fallet av sjukdomen i USA konstaterades i april detta år. Sedan har sjukdomen snabbt spritt sig över hela världen. Samtidigt tycks den ha blivit lindrigare och beter sig som en vanlig influenssa som i de flesta fall går över utan speciell medicinering. För personer med kroniska sjukdomar, så kallade riskgrupper, kan influenssan vara farlig.


H1N1-virus

Här följer några fakta om denna sjukdom i en väldigt kortfattad och snabbläst form:

Smittar H1N1-influenssan?
Ja, den är väldigt smittosam. Den smittar från person till person - då patienten nyser sprider sig en aerosol innehållande virus i omgivningen. Viruset kan finnsa på patientens händer, och då han tar i någonting - t.ex. ett dörrhantag - och en frisk människa sedan tar i samma föremål och sedan för sin hand till munnen så är det stor risk för smittospridning. God hygien och handtvätt är viktiga för att förhindra spridning.

Hur länge kan viruset leva i omgivningen?
Upp till 2 dygn, t.ex. på ett dörrhandtag.

Hur snabbt insjuknar man efter att ha blivit smittad?
Den så kallade inkubationstiden är mellan 1 och 7 dygn.

Varför tycks yngre människor lättare få den här influenssan?
Läs mera...

Sänd feedback, kommentarer, diskussionsinlägg, din egen historia:

  Namn:

  Stad/Ort:

  Land:

  Email-address:
  (publiceras ej)
  Kommentarer, inlägg, vad som helst:

Sep 7, 2008

Välkommen till vår blogg på svenska!

Javisst, känn Dig välkommen här och delta gärna med diskussionsinlägg! Hälsa gärna på varje dag för de här sidorna kommer att uppdateras mest dagligen.!

På de här sidorna hittar Du
* alla färska artiklar på Gastrolabs sidor, de finns här en månad eller så, dels för att Du skall ha möjlighet att kommentera dem, och gärna komplettera.
* Information om Gastlabs hemsidor, hur de görs, utrustning, kameror, datorer osv.
* en del personlig information bl.a. om hur det är att bo i Vasa och Finland
* massor av fotografier, från världen och naturligtvis också från Finland och Österbotten
* och mycket annat, bl.a. om aktuella nyheter inom medicin och gastroenterologi, nya behandlingsmetoder, ny diagnostik och nya rön beträffande sjukdomarnas orsaker.
Och den här bloggen finns här för att vi skall kunna diskutera tillsammans. Nertill på varje sida finns möjlighet att sända diskussionsinlägg. Trots att den medicinska vetenskapen är rätt allvarlig och tom tråkig är det helt tillåtet att ha roligt på dessa sidor! Så om Du har någon trevlig historia att berätta, så sänd den hit!

Hans Bjorknas, www.gastrolab.net

Sänd feedback, kommentarer, diskussionsinlägg, din egen historia:

  Namn:

  Stad/Ort:

  Lanc:

  Email-address:
  (publiceras ej)
  Kommentarer, inlägg, vad som helst:

hit counter javascript
myspace hit counter
November, 19, 2008


Gastrolab Slide-Shows


Kartor och satellitbilder över alla viktiga konferensstäder


September 7, 2008